Științe ale Naturii | Biblioteca UnAȘM

Început -> Domenii  -> Științe ale Naturii

Sortează după   
Cărți de la 25 pînă la 30 din 58 total
Paradigmele științei. Ediția VI
Descărcări: 3 Rating Star

Conferinţa ştiinţifică studenţească, Paradigmele ştiinţei, aflată la a şasea ediţie, este organizată, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi Literaturi. Aceast eveniment ştiinţific oferă studenţilor oportunitatea de a-şi afirma abilităţile de cercetare şi cunoştinţile dobândite. Conferinţa constituie de asemenea ocazia de a întâlni, într-o atmosferă studenţească, invitaţi, specialişti şi profesionişti consacraţi din diverse domenii de activitate ştiinţifică, precum şi colegi studenţi din alte facultăţi şi universităţi.

Fiziologia plantelor. Lucrări de laborator
Descărcări: 3 Rating Star

Fiziologia plantelor reprezintă o ştiinţă fundamentală cu caracter experimental pronunţat, experienţa fiind principala metodă de cercetare. Lucrările practice la Fiziologia plantelor sunt prevăzute pentru a facilita înţelegerea proceselor şi mecanismelor fundamentale ale creşterii şi dezvoltării plantelor, dezvoltînd studenţilor competenţe si abilităţi impuse de standardul de pregătire profesională în domeniul Ştiinţe ale naturii.

Biochimie. Lucrări de laborator
Descărcări: 0 Rating Star

În domeniul ştiinţelor biologice progresele tehnologiei moderne au permis extinderea şi aprofundarea studiilor referitoare la diferiţi compuşi celulari sau subcelulari. În ultimele decenii a avut loc o revoluţie în ştiinţele biologice, iar biochimia a fost inima acestei revoluţii. Se consideră că doi factori primordiali ar contribui esenţial în realizarea biochimiei în celelalte ştiinţe ale vieţii.

Cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi evaluarea tezelor de licenţă şi masterat. Ghid metodic.
Descărcări: 2 Rating Star

Ghidul metodic privind cerinţele de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat este elaborat în baza „Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, ciclul I (Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 14 din 15.02.2008)", „Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II" (HG nr.1455 din 24 decembrie 2007), „Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor” (Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA, Nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009) şi a deciziilor Senatului UnAŞM privind activitatea de elaborare şi susţinere a tezelor de licenţă şi master.

Transgeneza la animale. Suport de curs.
Descărcări: 2 Rating Star

Lucrarea de faţă reprezintă o generalizare a informaţiei existente referitoare la animalele modificate genetic (AMG) în scopul de a familiariza studenţii de la facultăţile cu profil biologic, fermierii, economiştii, politicienii, specialiştii din organele de resort cu avantajele şi perspectivele utilizării organismelor modificate genetic (OMG) în agricultură, industria alimentară, medicină şi industria farmaceutică.

Meteorologie aplicată (Activităţi practice).
Descărcări: 0 Rating Star

Vremea şi clima din totdeauna a fost în atenţia populaţiei încă de la apariţia primelor civilizaţii pe glob. Acestea, mai apoi, au format domeniul în care s-a instaurat necesitatea unei cooperări internaţionale rodnice. În acest sens s-a simţit nevoia de a se constitui o organizaţie mondială de cooperare în domeniul meteorologiei care să contribuie eficient şi rapid la dezvoltarea acesteia.

{SORT_OPTIONS}