Științe ale Naturii | Biblioteca UnAȘM

Început -> Domenii  -> Științe ale Naturii

Sortează după   
Cărți de la 13 pînă la 18 din 58 total
Teste la biofizică
Teste la biofizicăFormat: pdf
Descărcări: 1 Rating Star

Viitorul, prognozat de evoluţia ştiinţelor reale, mărturiseşte convingător despre progresul aşteptat al ştiinţelor vieţii. Locul important dintre ele îl ocupă biofizica. Fiind concomitent ramură a biologiei şi fizicii, această ştiinţa utilizând metodele fizice şi matematice cercetează materia vie la diverse niveluri de organizare structurală pentru evidenţierea particularităţilor elementare morfologice şi funcţionale. Prin urmare, biofizica poate fi definită ca ştiinţa despre interacţiuni elementare şi fundamentale care constituie baza funcţiilor vitale.

Teste la Biochimie
Teste la BiochimieFormat: pdf
Descărcări: 0 Rating Star

Evaluarea sistematică a cunoştinţelor studenţilor este un factor ce consolidează însuşirea conştientă a materialului studiat. Una din modalităţile de evaluare a cunoştinţelor la biochimie sunt testele – metodă psihologică de investigare, care se deosebeşte de metodele clasice prin stimularea formării unei gândiri logice, asigurând astfel consolidarea şi aprofundarea cunoaşterii fenomenelor şi proceselor ce stau la baza activităţii vitale a organismelor.

Meteorologie și climatologie
Descărcări: 3 Rating Star

Meteorologia fiind mai apropiată de fizica atmosferei, iar Climatologia de geografie au consecinţă principalele metode de cercetare printre care menţionăm:

Schimbări climatice
Descărcări: 3 Rating Star

Încălzirea globală este provocarea mileniului, deoarece acest fenomen ameninţă mediul ambiant, stagnează dezvoltarea economică şi prosperitatea statelor lumii şi Republica Moldova nu este o excepţie. Schimbările climatice au devenit o ameninţare la adresa dezvoltării durabile, iar măsurile de atenuare şi adaptare la acest fenomen încă nu au devenit o prioritate în politicile naţionale.

Științe: Instruire prin investigare
Descărcări: 4 Rating Star

În cadrul cursului „Ştiinţe: instruire prin investigaţie (SALiS)” studenţilor ariei „Ştiinţe” li se formează abilităţi de abordare investigativă a proceselor şi a fenomenelor naturale.

{SORT_OPTIONS}