Științe ale Naturii | Biblioteca UnAȘM

Început -> Domenii  -> Științe ale Naturii

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 58 total
Geografia ramurilor economiei mondiale
Descărcări: 3 Rating Star

Sunt prezentate indicații metodice la temele: Energetica mondială. Industria combustibililor, Electroenergetica mondială, Industria metalurgică, Industria constructoare de maşini, Industria chimică, Industria uşoară, Cultura plantelor cerealiere, Cultura plantelor tehnice, Pomicultura şi viticultura, Legumicultura şi cultura plantelor tuberculifere, Creşterea animalelor (zootehnia), Transporturile feroviare, Transporturile auto, Transporturile navale, Relaţiile economice internaţionale.

Geoinformatica și analiza spațială
Descărcări: 3 Rating Star

SIG/GIS este acronimul provenit de la Sistem Informațional Geografic (Geographic Information System). Acest sistem este utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor etc.

Hidrologie generală
Descărcări: 7 Rating Star

Cursul este structurat astfel ca fiecare capitol să cuprindă una dintre categoriile de obiectele (corpuri) hidrologice – Oceanul Planetar, râuri, lacuri, ape subterane, gheţari şi mlaştini.

Paradigmele științei 2012
Descărcări: 1 Rating Star

Prezentul volum include rezumatul comunicărilor expuse la Conferinţa studenţească Paradigmele ştiinţei, organizată la 18 mai 2012 de către Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Paradigmele științei 2013
Descărcări: 2 Rating Star

Printr-o bună tradiţie, Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, finalizează cu editarea unei culegeri, conţinând rezumatele celor mai bune comunicări. Astfel, prezentul volum constituie o selecţie a rezultatelor obţinute în urma cercetărilor efectuate pe parcursul unui an de studiu, 2012-2013, prezentate în cadrul celei de-a patra ediţii a Conferinţei menţionate, desfăşurată într-un cadru tematic destul de generos „Paradigmele ştiinţei” [(15 decembrie 2012 (I parte), 15 mai 2013 (II parte)].

Tehnici avansate în biologia moleculară
Descărcări: 2 Rating Star

Clonarea genelor a devenit o tehnică indispensabilă în laboratoarele de biologie moleculară. Tehnica PCR sau reacţia în lanţ a polimerazei, dezvoltată la mijlocul anilor ’80, a revoluţionat genetica moleculară, făcând posibilă studierea şi analiza genelor prin metode mult mai accesibile şi uneori foarte simple.

{SORT_OPTIONS}