Științe ale Naturii | Biblioteca UnAȘM

Început -> Domenii  -> Științe ale Naturii

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 58 total
Geografia populației
Descărcări: 1 Rating Star

Populaţia reprezintă componenta esenţială a oricărui sistem socioeconomic. În condiţiile actuale de modernizare a tuturor sferelor vieţii, concomitent cu afirmarea tot mai largă a principiilor şi normelor democratice, cu creşterea rolului factorului uman în dezvoltarea socioeconomică, creşte interesul pentru tot ce ţine de societatea umană sau, în expresie geografică, populaţia unui teritoriu.

Geografia turismului
Descărcări: 2 Rating Star

Geografia turismului este o ştiinţă tânără care s-a conturat în a doua jumătate a secolului XX, odată cu identificare conceptului şi a obiectului de studiu a acesteia. În stabilirea obiectului de studii şi a obiectivelor acestuia există mai multe păreri. Dintre cei mai consacraţi cercetători putem menţiona George Chabet, N. Al. Rădulescu., C. Swiezwki, D. Oancea, P. Cocean şi alţii.

Monitoringul de mediu
Descărcări: 2 Rating Star

Ecologia este o ştiinţă sau o disciplină a biologiei care se ocupă cu studiul interacţiunilor şi interdependenţelor structurale, materiale, energetice şi informaţionale dintre elementele componente ale ecosistemului (biogeocenozei), adică dintre biocenoză şi biotop. Apare întrebarea: Care este nivelul materiei vii pe care îl studiază ecologia?

Ecotoxicologie
EcotoxicologieFormat: pdf
Descărcări: 1 Rating Star

Ecotoxicologia s-a conturat ca ştiinţă în perioada 1950–1960 ca răspuns la o necesitatesocială majoră: intensificarea poluării, fenomen care devenea o ameninţare pentru sănătatea oamenilor, dar şi pentru economia şi perenitatea biosferei.

Chimie coloidală
Chimie coloidalăFormat: pdf
Descărcări: 5 Rating Star

Specificul lucrărilor de laborator la chimia coloidală este folosirea unui set de soluţii diluate de acizi şi baze, lipsa substanţelor cu toxicitate înaltă, a focului deschis, a încălzitoarelor electrice deschise etc. Toate acestea permit formularea unor reguli de securitate generale pentru toate lucrările.

Conservarea biodiversității
Descărcări: 3 Rating Star

Diversitatea biologică reprezintă diversitatea organismelor vii, ecosistemelor terestre şi acvatice şi a complexurilor ecologice (biotopurilor), ca parte componentă a acestora; noţiunea include şi diversitatea etnoculturală. Necesitatea conservării biodiversităţii este stringentă deoarece comunităţile umane nu pot trăi şi nu se pot dezvolta independent de ecosistemele naturale.

{SORT_OPTIONS}