Început -> Culegeri de lucrări  -> Conferințe

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 12 total
Paradigmele ştiinţei. Lucrări studenţeşti
Descărcări: 1 Rating Star

Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai aşteptate şi interesante manifestări ştiinţifice. În cele trei secţiuni ale Conferinţei – ştiinţe socioumanistice, ştiinţe ale naturii şi ştiinţe exacte – s-au prezentat comunicări cu o tematică variată, teoretică şi aplicativă, atestând faptul că în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei se formează o generaţie de cercetători bine pregătiţi în specialitatea lor.

Paradigmele științei. Ediția VI
Descărcări: 3 Rating Star

Conferinţa ştiinţifică studenţească, Paradigmele ştiinţei, aflată la a şasea ediţie, este organizată, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi Literaturi. Aceast eveniment ştiinţific oferă studenţilor oportunitatea de a-şi afirma abilităţile de cercetare şi cunoştinţile dobândite. Conferinţa constituie de asemenea ocazia de a întâlni, într-o atmosferă studenţească, invitaţi, specialişti şi profesionişti consacraţi din diverse domenii de activitate ştiinţifică, precum şi colegi studenţi din alte facultăţi şi universităţi.

Filosofia și perspectiva umană. Ediția IV
Descărcări: 0 Rating Star

Filosofia și perspectiva umană este genericul sub care și-a desfășurat lucrările Sesiunea științifică consacrată Zilei Mondiale a filosofiei, ediția a patra. Manifestarea în cauză, desfășurată de Institutul de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, se înscrie în contextul strategiilor UNESCO, organizație care, în 2002, la sesiunea a 169-a a adoptat Strategia în Filosofie, act strategic scopul căruia rezidă în promovarea ponderii filosofiei în lumea contemporană. În cadrul dezbaterilor asupra strategiei și adoptarea acesteia s-a convenit să se declare anual a treia zi de joi a lunii noiembrie Ziua Mondială a Filosofiei.

Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor 2014
Descărcări: 1 Rating Star

Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor ”Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția I, a avut loc la 10 martie 2014. Au participat cercetători de la 27 de Institute de cercetare și Universități din Republica Moldova și 14 Instituții de Cercetare din străinătate.

{SORT_OPTIONS}