Științe Socioumanistice | Biblioteca UnAȘM

Început -> Domenii  -> Științe Socioumanistice

Sortează după   
Cărți de la 25 pînă la 30 din 48 total
Aplicații retorice în mediere și negociere
Descărcări: 3 Rating Star

Problemele legate de om, de organizarea vieţii sociale şi de relaţiile interpersonale dintotdeauna au interesat atât cercetătorii cât şi practicienii. Necesitatea identificării şi elaborării unor mecanisme eficiente de convieţuire socială au devenit preocupări majore pentru secolul XX, dar şi pentru secolul XXI. Cu atât mai mult, preocupările din acest fragment au devenit de actualitate, atunci când s-a înţeles că contemporaneitatea a fost şi mai este dominată de conflicte de cea mai diversă natură. În aceste condiţii au fost identificate mai multe teme de interes, printre care se înscrie comunicarea; teoria conflictelor; negociere; mediere; psihologia comunicării etc

Paradigmele științei. Ediția VI
Descărcări: 3 Rating Star

Conferinţa ştiinţifică studenţească, Paradigmele ştiinţei, aflată la a şasea ediţie, este organizată, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi Literaturi. Aceast eveniment ştiinţific oferă studenţilor oportunitatea de a-şi afirma abilităţile de cercetare şi cunoştinţile dobândite. Conferinţa constituie de asemenea ocazia de a întâlni, într-o atmosferă studenţească, invitaţi, specialişti şi profesionişti consacraţi din diverse domenii de activitate ştiinţifică, precum şi colegi studenţi din alte facultăţi şi universităţi.

Filosofia și perspectiva umană. Ediția IV
Descărcări: 0 Rating Star

Filosofia și perspectiva umană este genericul sub care și-a desfășurat lucrările Sesiunea științifică consacrată Zilei Mondiale a filosofiei, ediția a patra. Manifestarea în cauză, desfășurată de Institutul de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, se înscrie în contextul strategiilor UNESCO, organizație care, în 2002, la sesiunea a 169-a a adoptat Strategia în Filosofie, act strategic scopul căruia rezidă în promovarea ponderii filosofiei în lumea contemporană. În cadrul dezbaterilor asupra strategiei și adoptarea acesteia s-a convenit să se declare anual a treia zi de joi a lunii noiembrie Ziua Mondială a Filosofiei.

Practical Aid for Seminars in Modern English Lexicology
Descărcări: 0 Rating Star

Manualul este destinat studenţilor de la specialitatea Limbi şi literaturi/Limba engleză. Este expusă informaţia privind unele fenomene social-lingvistice la zi, relaţia lexicologiei cu alte ramuri ale lingvisticii, cauzele lingvistice şi extralingvistice ale evoluţiei structurilor semantice ale lexemelor, formarea cuvintelor, problema clasificării unităţilor frazeologice, evoluţia variantelor şi dialectelor limbii engleze.

{SORT_OPTIONS}