Științe Socioumanistice | Biblioteca UnAȘM

Început -> Domenii  -> Științe Socioumanistice

Sortează după   
Cărți de la 19 pînă la 24 din 48 total
Paradigmele ştiinţei. Lucrări studenţeşti
Descărcări: 1 Rating Star

Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai aşteptate şi interesante manifestări ştiinţifice. În cele trei secţiuni ale Conferinţei – ştiinţe socioumanistice, ştiinţe ale naturii şi ştiinţe exacte – s-au prezentat comunicări cu o tematică variată, teoretică şi aplicativă, atestând faptul că în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei se formează o generaţie de cercetători bine pregătiţi în specialitatea lor.

Morfologia limbii române
Descărcări: 0 Rating Star

Cursul de faţă are ca obiectiv principal familiarizarea studenţilor cu temele fundamentale din domeniul morfologiei relevante pentru însuşirea conştientă a fenomenelor gramaticale şi, în ultimă instanţă, pentru dezvoltarea competenţei de comunicare.

Literatura universală și comparată (Partea I)
Descărcări: 1 Rating Star

Suportul de curs la literatura universală și comparată (Partea I) cuprinde cele mai importante fenomene literare și culturale care au trasat direcțiile de dezvoltare ale literaturii în plan universal începând cu Antichitatea și finalizând cu perioada Clasicismului.

Literatura universală și comparată (Partea II)
Descărcări: 0 Rating Star

Structurat tematic, Suportul de curs la literatura universală (Partea II) enumeră momentele de referință din istoria literaturii universale începând cu epoca Luminilor până în Postmodernism, prezentând faptele literare în secțiuni transversale, expuse în cadrul curentelor literare, în desfășurarea lor de la o țară la alta, ceea ce permite raportarea acestora la împrejurările sociale cale le-au generat.

Dialectologia
DialectologiaFormat: pdf
Descărcări: 0 Rating Star

Graiurile teritoriale dintotdeauna au atras atenţia cercetătorilor prin varietatea formelor fonetice, gramaticale şi lexicale, constituind obiectul de studiu al numeroaselor cercetări dialectale, ale căror rezultate au fost expuse în studii de dialectologie și geografie lingvistică.

Gnoseologie
GnoseologieFormat: pdf
Descărcări: 1 Rating Star

Lucrarea de față prezintă o sinteză a tezaurului filosofic acumulat de secole și milenii în gândirea filosofică și științifică mondială, având, în primul rând, o destinație didactică. Ea este adresată atât studenților facultăților UnAȘM, cât și celor preocupați de problematica filosofică.

{SORT_OPTIONS}