Științe Socioumanistice | Biblioteca UnAȘM

Început -> Domenii  -> Științe Socioumanistice

Sortează după   
Cărți de la 13 pînă la 18 din 48 total
Aspecte de morfologie  a limbii române
Descărcări: 0 Rating Star

Disciplina „Gramatica limbii române” cuprinde două compartimente: morfologia și sintaxa. Obiectul de studiu al morfologiei îl constituie teoria părților de vorbire, principiile de clasificare a acestora, categoriile gramaticale morfologice și opozițiile în cauză. Morfologia vizează flexiunea cuvântului, mărcile categoriilor morfologice, în ansamblu, corelația dintre părțile de vorbire și părțile de propoziție.

Fonetica
FoneticaFormat: pdf
Descărcări: 0 Rating Star

Fonetica, susține acad. Alexandru Rosetti, este domeniul sunetelor vorbite, al semnelor audibile și vizibile prin scris ale vorbirii noastre, prin care comunicăm cu anturajul nostru.

Practical exercises on translation studies. Culegere de exerciții la traductologie
Descărcări: 0 Rating Star

Un factor indiscutabil al momentului istoric actual este prezenţa traducerii practic în toate domeniile activităţii umane. Traducerea devine un mijloc important al dialogului intercultural între societăţile eterogene, contribuind la comunicarea şi înţelegerea reciprocă şi, deci, la apropierea pe diferite căi a celor mai diverse comunităţi lingvistice.

Filosofia Evului Mediu. I. Patristica.
Descărcări: 2 Rating Star

Despre filosofia Evului Mediu s-a scris mereu în contradictoriu. Timp de aproape două secole, sub influența ideologiei iluministe, s-a cultivat atitudinea faţă de Evul Mediu ca plin de „orori şi întuneric”. Dacă în secolul al XIX-lea, culturii și filosofiei Renaşterii erau consacrate lucrări de amploare, apoi filosofia Evului Mediu era analizată sporadic în studiile de istorie civilă și religioasă. Secolul al XX-lea a provocat o răsturnare de imagine cu privire la Evul Mediu în general și filosofia medievală, în special. Vom demonstra aceasta prin atitudinea unuia dintre cei mai mari exegeți a ideilor şi credinţelor religioase – Mircea Eliade.

Teoria și Filosofia politică: concepții și personalități
Descărcări: 2 Rating Star

În elaborare se realizează o incursiune în cele mai importate teme ale problematicii filosofiei și teoriei politicului, definindu-se concepte de bază, relatîndu-se variate abordări, realizări şi probleme ale domeniului din perspectivă istorică. Noţiunile cheie ale lucrării sînt: filosofie, politică, teorie, concepție, putere, societate etc. Elaborarea este adresată studenților, cadrelor didactice şi tuturor celor interesați de problematica domeniului dat.

Filosofia dreptului
Filosofia dreptuluiFormat: pdf
Descărcări: 0 Rating Star

Conținutul acestei lucrări cuprinde direcții esențiale ale deschiderilor filosofiei în cadrul dreptului. În marea majoritate a cazurilor, cadrul tematic al acestui domeniu al filosofiei este unul dintre cele mai puțin studiate atât de filosofi, cât și de juriști.

{SORT_OPTIONS}