Științe Socioumanistice | Biblioteca UnAȘM

Început -> Domenii  -> Științe Socioumanistice

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 48 total
Filosofia antică. Partea I
Descărcări: 2 Rating Star

Sintagma "filosofia antică" a provocat şi continuă să provoace numeroase probleme metodologice. Între acestea de o importanţă aparte sunt cele referitoare la timpul şi spaţiul geografic, la locul si data apariţiei, dezvoltării şi dispariției filosofiei antice. Întrebărilor, când şi unde a început filosofia, s-au adăugat altele nu mai puțin importante, cum ar fi cauzele apariţiei filosofiei, semnificaţia ei pentru ansamblul vieţii spirituale și mai larg, al vieţii istorice.

Filosofia antică. Partea II
Descărcări: 4 Rating Star

Etapa clasică a filosofiei grecești cuprinde a doua jumătate al secolului al V-lea și primele șapte decenii ale secolului al IV-lea î.e.n. Dezvoltarea culturii, inclusiv a filosofiei, este indisolubil legată de prefacerile care au avut loc în Atena și de rolul crescând al acesteia in lumea grecească. Secolul al V-lea a fost “secolul lui Pericle”. Pericle (495/494-429 î.e.n.) a fost conștiința politică a statului atenian. Democrația ateniană a fost una a supremației cetății asupra individului, a civicului asupra libertății individuale, a demos-ului asupra particularului, a legii asupra arbitrarului subiectivist.

Paradigmele științei 2012
Descărcări: 1 Rating Star

Prezentul volum include rezumatul comunicărilor expuse la Conferinţa studenţească Paradigmele ştiinţei, organizată la 18 mai 2012 de către Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Paradigmele științei 2013
Descărcări: 2 Rating Star

Printr-o bună tradiţie, Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, finalizează cu editarea unei culegeri, conţinând rezumatele celor mai bune comunicări. Astfel, prezentul volum constituie o selecţie a rezultatelor obţinute în urma cercetărilor efectuate pe parcursul unui an de studiu, 2012-2013, prezentate în cadrul celei de-a patra ediţii a Conferinţei menţionate, desfăşurată într-un cadru tematic destul de generos „Paradigmele ştiinţei” [(15 decembrie 2012 (I parte), 15 mai 2013 (II parte)].

Securitatea națională
Descărcări: 3 Rating Star

Compendiul Securitatea Naţională: noţiuni şi elemente introductive se încadrează într-un şir de materiale didactice la cursul de Introducere în securitatea naţională, care vine să familiarizeze masteranzii cu ansamblul conceptelor şi principiilor specifice domeniului Securităţii naţionale.

{SORT_OPTIONS}