Început -> Domenii  -> Științe Exacte

Sortează după   
Cărți de la 25 pînă la 30 din 33 total
Programe analitice. Matematică și informatică. Ciclul II
Descărcări: 0 Rating Star

Programul Matematică şi Informatică este un masterat de cercetare, orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc profund metodologia cercetării matematice, sunt capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de cercetare pentru problemele actuale din ştiinţă şi tehnică. Pentru asigurarea calităţii instruirii se propun cursuri aprofundate privind realizările în diferite domenii ştiinţifice contemporane.

Programe analitice. Matematică. Ciclul I
Descărcări: 0 Rating Star

Licenţiatul la specialitatea Matematică este orientat spre pregătirea specialiştilor cu o cunoaştere profundă a matematicii, capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de investigare în domeniu. Disciplinele de specializare şi cercetările efectuate în cadrul stagiilor de practică asigură obţinerea competenţilor de utilizare a aparatului matematic în soluţionarea diferitor probleme teoretico - aplicative şi transferarea rezultatelor obţinute în diverse sectoare ale economiei.

Instruire continuă
Instruire continuăFormat: pdf
Descărcări: 1 Rating Star

În contextul globalizării și evoluției rapide a cercetării şi tehnologiei, devine indispensabilă existența unei forțe de muncă înalt calificate, capabile să mențină un avantaj competitiv în domeniul cunoaşterii şi al inovaţiei și să se integreze ușor în spațiul unic de cercetare. Elementul cheie în soluționarea acestei probleme este crearea unui sistem eficient de instruire continuă a cercetătorilor, care ar oferi posibilitatea de actualizare și dezvoltare a abilităților, competențelor și creativității la toate etapele carierei de cercetare.

Antreprenoriat şi Inovare. Proiect TEMPUS
Descărcări: 0 Rating Star

Cursul Antreprenoriatul şi Inovare îşi propune să răspundă nevoilor elevilor care doresc îmbunătăţirea cunoştinţelor despre întreprindere, spirit antreprenorial şi inovaţie în contexte diferite. În primul rând se vizează studenţii la masterat, care sunt interesaţi de spiritul antreprenorial şi inovare, care pot fi aplicate pentru a iniţia noi afaceri şi întreprinderi mici şi mari, private, publice şi non-profit. Prin urmare, aspectul cheie al acestui curs este accentul pus pe procesul de învăţare şi de luare a deciziilor în spiritul antreprenorial.

Marketing-ul tehnologiilor inovaționale. Proiect TEMPUS
Descărcări: 0 Rating Star

Acest curs se concentrează pe modalitatea de a crea valoare şi creştere prin inovaţie în noile pieţele existente. Elevii vor însuşi abilităţile de inovare şi modul de aplicare a acestor competenţe în contextul unui cadru strategic de marketing. Elevii vor aplica metode de inovare pentru întreaga perioadă a continuumului de management, inclusiv strategia de marketing, segmentare, direcţionare şi poziţionare.

Crearea echipei inovatoare. Proiect TEMPUS
Descărcări: 0 Rating Star

În organizaţiile noastre globale şi mai divers liderii de astăzi trebuie să fie capabili de a trage rapid împreună un set de indivizi pentru a efectua misiuni de inovare echipa. Noile teorii şi modele de organizare ar putea ajuta să facă cu acest haos aparent. Vom explora teoriile de dezvoltare organizaţională menite să îmbunătăţească performanţele organizaţionale şi de a crea locuri de muncă sănătoase pentru a, şi practicile de organizare de intervenţie care să încurajeze învăţare şi de schimbare.

{SORT_OPTIONS}