Început -> Domenii  -> Științe Exacte

Sortează după   
Cărți de la 19 pînă la 24 din 33 total
Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor 2014
Descărcări: 1 Rating Star

Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor ”Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția I, a avut loc la 10 martie 2014. Au participat cercetători de la 27 de Institute de cercetare și Universități din Republica Moldova și 14 Instituții de Cercetare din străinătate.

Studii superioare de doctorat
Descărcări: 3 Rating Star

Broșura prezintă o descriere succintă a școlilor doctorale în cadrul Academiei de Științe a Moldovei și a studiilor superioare de doctorat (ciclul de studii III).

Programe analitice. Chimie. Ciclul II
Descărcări: 0 Rating Star

Azi chimia stă la baza diverselor domenii de activitate ale omului. Aceasta se datorează succeselor obţinute în chimia aplicată, ce se bazează pe rezultatele cercetărilor fundamentale ale chimiei contemporane: anorganică, bioanorganică, analitică, fizică, organică şi bioorganică, coloidală şi cuantică, ecologică etc.

Programe analitice. Fizica. Ciclul II
Descărcări: 0 Rating Star

Programul dat prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în ştiinţele fizice, pentru studenţii care sunt deţinătorii diplomelor de licenţă la specialitatea Fizică, Chimie, Matematică, Informatică. Programul vizează pregătirea cadrelor calificate în domeniu, cu specializările în fizica teoretică, fizica materialelor (semiconductoare, semimetale, metale, nanomateriale, acoperiri, tehnologii de prelucrare).

Programe analitice. Informatica aplicată. Ciclul II
Descărcări: 0 Rating Star

Programul de masterat la Informatica Aplicată este un masterat de cercetare, orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc profund metodologia cercetării informatice, sunt capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de cercetare pentru problemele actuale din ştiinţă şi tehnică.

{SORT_OPTIONS}