Început -> Domenii  -> Științe Exacte

Sortează după   
Cărți de la 13 pînă la 18 din 33 total
Culegere de probleme la analiza funcțională
Descărcări: 0 Rating Star

Culegerea de față conține 410 probleme de analiză funcțională. În capitolele 1-10 sunt incluse enunțurile problemelor, iar în capitolele 11-20 - răspunsuri, indicații și rezolvări ale problemelor din capitolele 1-10. Culegerea este destinată studenților care studiază disciplina Analiza funcțională.

Paradigmele științei. Ediția VI
Descărcări: 3 Rating Star

Conferinţa ştiinţifică studenţească, Paradigmele ştiinţei, aflată la a şasea ediţie, este organizată, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi Literaturi. Aceast eveniment ştiinţific oferă studenţilor oportunitatea de a-şi afirma abilităţile de cercetare şi cunoştinţile dobândite. Conferinţa constituie de asemenea ocazia de a întâlni, într-o atmosferă studenţească, invitaţi, specialişti şi profesionişti consacraţi din diverse domenii de activitate ştiinţifică, precum şi colegi studenţi din alte facultăţi şi universităţi.

Biochimie. Lucrări de laborator
Descărcări: 0 Rating Star

În domeniul ştiinţelor biologice progresele tehnologiei moderne au permis extinderea şi aprofundarea studiilor referitoare la diferiţi compuşi celulari sau subcelulari. În ultimele decenii a avut loc o revoluţie în ştiinţele biologice, iar biochimia a fost inima acestei revoluţii. Se consideră că doi factori primordiali ar contribui esenţial în realizarea biochimiei în celelalte ştiinţe ale vieţii.

Cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi evaluarea tezelor de licenţă şi masterat. Ghid metodic.
Descărcări: 2 Rating Star

Ghidul metodic privind cerinţele de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat este elaborat în baza „Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, ciclul I (Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 14 din 15.02.2008)", „Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II" (HG nr.1455 din 24 decembrie 2007), „Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor” (Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA, Nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009) şi a deciziilor Senatului UnAŞM privind activitatea de elaborare şi susţinere a tezelor de licenţă şi master.

Grafuri. Noțiuni. Algoritmi. Implementări.
Descărcări: 2 Rating Star

Apărute din necesitatea de a modela diverse situaţii, relaţii sau fenomene în formă grafică, grafurile şi-au găsit o multitudine de aplicaţii în cele mai diverse sfere ale activităţii umane: construcţii şi sociologie, electrotehnică şi politologie, chimie şi geografie … acest şir poate fi continuat la nesfârşit.

Adsorbanţi minerali (curs de lecţii, masterat).
Descărcări: 0 Rating Star

Programa disciplinei “Adsorbanţi minerali” este destinată studenţilor cu studii masterat, specialitatea “Chimie”. Ea vizează familiarizarea viitorilor specialişti cu structura, particularităţile cristalo-chimice şi proprietăţile fizico-chimice a adsorbanţilor minerali, evidenţierea proprietăţilor sorbtive a adsorbanţilor minerali. Republica Moldova este relativ bogată în zăcăminte de adsorbanţi minerali, cu proprietăţi fizico-chimice relevante, ceea ce evidenţiază posibilităţi reale de utilizate în tehnologii de potabilizare a apelor, purificare a apelor uzate etc., motivând interesul studenţilor pentru cunoaşterea disciplinei. Programa disciplinei se bazează pe cunoştinţele studenţilor din cursul de chimie coloidală şi chimie ecologică.

{SORT_OPTIONS}