Început -> Domenii  -> Științe Exacte

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 33 total
Principii și metode de conversie a energiei
Descărcări: 1 Rating Star

Astăzi este imposibil de imaginat viaţa fără utilizarea energiei. Practic, toate domeniile de activitate ale omenirii sunt penetrate de această componentă. Nivelul de consum al energiei este permanent în creştere. Aceasta se datorează în primul rând creşterii nivelului de viaţă şi utilizării tot vaste a tehnologiilor avansate în viaţa de zi cu zi.

Curs de teorie a mulţimilor
Descărcări: 0 Rating Star

Conform deni tiei creatorului teoriei mul timilor, Georg Cantor (1845-1918), mul timea este "o colec tie de obiecte bine determinate, distincte ale intui tiei sau gandirii noastre, considerate ca un tot".

Electrofizica şi energetica
Descărcări: 0 Rating Star

În lucrare se prezintă informaţii de sinteză privind dezvoltărea electrofizicii şi energeticii ca două discipline complimentare. În aspect hronologic sunt prezentate principalele repere ale dezvoltării energeticii, se expun noţiunile principale utilizate în energetică şi prognozele privind consumurile de energie în lume. Se przintă informaţii despre sistemul energetic şi componetele funcţionale: centrale de generare, reţele electrice, surse de energie tradiţionale şi alternative, inclusiv, surse de energie regenerabilă.

Paradigmele ştiinţei. Lucrări studenţeşti
Descărcări: 1 Rating Star

Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai aşteptate şi interesante manifestări ştiinţifice. În cele trei secţiuni ale Conferinţei – ştiinţe socioumanistice, ştiinţe ale naturii şi ştiinţe exacte – s-au prezentat comunicări cu o tematică variată, teoretică şi aplicativă, atestând faptul că în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei se formează o generaţie de cercetători bine pregătiţi în specialitatea lor.

Curs de teoria măsurării
Descărcări: 0 Rating Star

Sunt prezentate ideile de baza ale cursului "Teoria masurii si integrala Lebesgue" tinut studen tilor anului III, facultatea Stiin te Exacte, specialita tile "Matematica", "Informatica".

{SORT_OPTIONS}