Programe analitice. Biologie moleculară. Ciclul I, Maria Duca M. D. | Biblioteca UnAȘM

Programe analitice. Biologie moleculară. Ciclul I

Adnotare

Specialitatea Biologie Moleculară propune studierea organizării lumii organice, a proceselor vitale, mecanismelor de reglare şi control metabolic la nivel molecular. Obiectivul principal al specialităţii vizează dobîndirea cunoştinţelor şi a competenţelor de analiză şi integrare a informaţiilor obţinute prin complexul tehnicilor avansate de investigare. Realizarea acestui obiectiv ţine de prerogativele societăţii contemporane de dezvoltare socio-economică unde domeniul Biologie Moleculară, prin care viaţa este studiată din perspective multidisciplinare, are un rol deosebit.

Autor:   Maria Duca M. D.

Categorie:   Științe ale Naturii  Material didactic

Format: pdf


Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul I Licenţă asigură obţinerea competenţelor prin instruirea fundamental-teoretică de specialitate şi pregătirea practică, opţională determinată de libera alegere a studenţilor, conturându-se astfel traseul de specializare individuală. Cunoştinţele şi deprinderile practice căpătate în decursul anilor de studii privind analiza şi utilizarea markerilor genetici lincaţi cu caractere de interes economic, metodele molecular-genetice de depistare a maladiilor, terapie a maladiilor ereditare şi virale, elucidarea mecanismelor de expresie a genelor, imunogenetica etc. constituie arealul de angajare al absolvenţilor în centre academice, farmaceutice, de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic, laboratoare din sectorul sănătăţii publice.

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2012

Pagini citite:

42

Pagine descifrate:

278

Numărul descărcărilor:

0

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină
Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Scrie propia opinie