Programe analitice. Matematică. Ciclul I, Maria Duca M. D. | Biblioteca UnAȘM

Programe analitice. Matematică. Ciclul I

Adnotare

Licenţiatul la specialitatea Matematică este orientat spre pregătirea specialiştilor cu o cunoaştere profundă a matematicii, capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de investigare în domeniu. Disciplinele de specializare şi cercetările efectuate în cadrul stagiilor de practică asigură obţinerea competenţilor de utilizare a aparatului matematic în soluţionarea diferitor probleme teoretico - aplicative şi transferarea rezultatelor obţinute în diverse sectoare ale economiei.

Autor:   Maria Duca M. D.

Categorie:   Științe Exacte  Material didactic

Format: pdf


La finalizarea studiilor absolventul va obţine: competenţe generale - să estimeze importanţa realizărilor matematicii şi informaticii pentru societate; - să cunoască, să selecteze şi să aplice modalităţile de autoinstruire în domeniul matematicii, informaticii şi domeniilor aferente; - să evidenţieze direcţiile principale de dezvoltare a matematicii şi informaticii moderne; - să cunoască tendinţele contemporane şi să înţeleagă perspectivele de dezvoltare a domeniului. competenţe specifice - să analizeze ştiinţific problemele teoretice şi aplicate ale matematicii şi informaticii şi să formuleze concluzii bine argumentate; - să aplice practic cunoştinţele acumulate la elaborarea de idei, concepte, modele; - să realizeze activităţi experimentale în scopul promovării şi transferării în diverse sectoare de activitate a rezultatelor obţinute; - să-şi dezvolte capacităţile de autoinstruire; - să aplice tehnologiile informaţionale moderne.

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2012

Pagini citite:

38

Pagine descifrate:

271

Numărul descărcărilor:

0

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină
Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Scrie propia opinie