Programe analitice. Ecologie. Ciclul I

Adnotare

Specialitatea Ecologie propune studierea interrelaţiilor şi fluxului de materie, energie şi informaţie din ecosisteme, constituind baza teoretică a tuturor preocupărilor omenirii. Obiectivul principal al specialităţii vizează dobândirea cunoştinţelor şi a competenţelor care ar contribui la o înţelegere mai profundă a fenomenelor şi proceselor din natură ce constituie un punct forte în găsirea celor mai potrivite modalităţi de sporire a bioproductivităţii şi de păstrare a unui echilibru durabil între biosferă şi multitudinea de activităţi antropice. Realizarea acestui obiectiv ţine de optimizarea folosirii teoriilor, ocrotirii şi conservării naturii, protecţiei mediului ambiant, prin cunoaşterea amănunţită a potenţialului său biologic şi natural, precum şi a relaţiilor socio-umane în cazul antropizării.

Autor:   Maria Duca M. D.

Categorie:   Științe ale Naturii  Material didactic

Format: pdf


Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul I Licenţă la specialitatea Ecologie cuprinde disciplinele prevăzute pentru această specialitate, precum şi discipline menite să completeze pregătirea generală sau de specialitate a viitorilor ecologi. Prin posibilitatea selectării disciplinelor opţionale, planul de învăţământ oferă studentului elaborarea cel puţin a două trasee individuale: Ecologie şi Protecţia Mediului. Stagiile de practică se realizează în cadrul laboratoarelor universităţii Academiei de Ştiinţe şi a Institutelor de profil în care activează şcoli ştiinţifice cu renume şi dispun de baza ştiinţifico-materială necesară pentru realizarea investigaţiilor corespunzătoare exigenţelor moderne. Totodată, în formarea specialiştilor în Ecologie sunt implicaţi, profesori din străinătate (România, SUA, Germania, Ucraina, Rusia etc.).

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2012

Pagini citite:

41

Pagine descifrate:

221

Numărul descărcărilor:

0

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină
Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Scrie propia opinie