Programe analitice. Modulul psihopedagogic.

Adnotare

Posedarea strategiilor de administrare a procesului de predare-învăţare-evaluare permite integrarea armonioasă a două domenii importante: cercetarea şi instruirea. De rând cu instruirea prin cercetare, pentru dezvoltarea abilităţilor de predare, UnAŞM oferă în cadrul clusterului educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE o curiculă adiţională la Modulul pshihopedagogic, care are drept finalitate formarea competenţelor de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice.

Autor:   Maria Duca M. D.

Categorie:   Științe Socioumanistice  Material didactic

Format: pdf


Globalizarea şi informatizarea societăţii generează necesitatea reorganizării procesului instructiv-educativ, reformulării concepţiei educaţionale cu scopul stabilirii unor condiţii, care ar permite integrarea armonioasă a tinerilor studioşi într-o societatea bazată pe cunoaştere. Studenţii, care au selectat această curriculă, vor demonstra cunoaşterea temeinică a specialităţii, concepţiile teoretice şi experimentale ale didacticii moderne, domeniile de aplicare a lor, principiile şi metodele de predare-învăţare-evaluare, obiectivele modernizării procesului de învăţământ, eficientizarea procesului de instruire, a ştiinţei pedagogice contemporane.

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2011

Pagini citite:

22

Pagine descifrate:

186

Numărul descărcărilor:

1

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină
Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Scrie propia opinie