Filosofia și perspectiva umană, Maria Duca M. D., Gheorghe Bobânâ G. B., Rodica Ciobanu R. C. | Biblioteca UnAȘM

Filosofia și perspectiva umană

Adnotare

Prin această declaraţie, UNESCO a confirmat rolul major pe care îl joacă filosofia în viaţa intelectuală şi practica umană. Or, după cum afirma Aristotel, „Toate ştiinţele sunt mai necesare decât filosofia, însă mai minunată ca ea nu este niciuna”. Punctele principale ale strategiei Intersectoriale în Filosofie se axează pe promovarea dialogului şi analizei filosofice a problemelor contemporaneităţii; încurajarea studierii filosofiei; promovarea şi propagarea cunoştinţelor filosofice. Aceste aspecte ale documentului enunţat vizează facilitarea înţelegerii profunde, veridice, multidimensionale a rolului şi rostului net pozitiv al filosofiei în dezvoltarea societăţii contemporane.

Autor:   Maria Duca M. D.  Gheorghe Bobânâ G. B.  Rodica Ciobanu R. C.

Categorie:   Științe Socioumanistice  Conferințe

Format: pdf


Filosofia şi perspectiva umană este genericul sub care şi-a desfăşurat lucrările Sesiunea ştiinţifică consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, ediţia a zecea, organizată de Sectorului de Filosofie al AŞM în colaborare cu UnAŞM, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice. Manifestările în cauză, desfăşurate anterior de Institutul Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, actualmente Institutul Istorie, se înscriu în contextul strategiilor UNESCO, organizaţie care, în 2002, la sesiunea a 169-a, a adoptat Strategia în Filosofie, act - orientat spre promovarea ponderii filosofiei în lumea contemporană. În cadrul dezbaterilor asupra strategiei şi adoptării acesteia s-a convenit să se declare anual a treia zi de joi a lunii noiembrie ca Ziua Mondială a Filosofiei.

Editura:

Biotehdesign

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2012

Pagini citite:

106

Pagine descifrate:

1123

Numărul descărcărilor:

2

Mărimea cărții:

2 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină
Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Scrie propia opinie