Dialectologia

Adnotare

Graiurile teritoriale dintotdeauna au atras atenţia cercetătorilor prin varietatea formelor fonetice, gramaticale şi lexicale, constituind obiectul de studiu al numeroaselor cercetări dialectale, ale căror rezultate au fost expuse în studii de dialectologie și geografie lingvistică.

Autor:   Stela Spînu S. S.

Categorie:   Științe Socioumanistice  Suport de curs

Format: pdf


În acest context, cursul universitar de Dialectologie are menirea de a-i familiariza pe studenţi cu problemele teoretice şi metodologice fundamentale ale disciplinei, cu rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale distinșilor dialectologi, contribuind la crearea unei viziuni de ansamblu asupra structurii dialectale a limbii române.

Editura:

Biotehdesign

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2015

Pagini citite:

178

Pagine descifrate:

476

Numărul descărcărilor:

0

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină
Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Scrie propia opinie