Procese și aparate, Gheorghe Duca G. D., Aliona Mereuța A. M., Natalia Marchitan N. M. | Biblioteca UnAȘM

Procese și aparate

Adnotare

Tehnologia chimică este o ştiinţă dinamică ce identifică şi tratează ştiinţific probleme şi aspecte comune diverselor fabricaţii chimice. Ingineria proceselor fizice este componenta de bază a ingineriei chimice, domeniu ce studiază atât teoria proceselor de transfer de impuls, căldură şi masă, cât şi conceperea, proiectarea şi exploatarea utilajelor şi instalaţiilor pentru operaţiile de transfer de impuls, căldură şi masă.

Autor:   Gheorghe Duca G. D.  Aliona Mereuța A. M.  Natalia Marchitan N. M.

Categorie:   Științe Exacte  Manual

Format: pdf


Pentru fiecare operaţie, este prezentată baza teoretică strict necesară înţelegerii mecanismelor fundamentale implicate, ecuaţiile matematice care o descriu şi utilajele cele mai reprezentative cu care se realizează operaţiile. O atenţie deosebită s-a acordat, în special, transferului de impuls şi operaţiilor cu transfer de impuls, transferului de căldură, difuziei şi transferului de masă, operaţiilor ce apar frecvent în majoritatea proceselor din industria chimică şi a căror însuşire a devenit o condiţie necesară pentru înţelegerea şi aprofundarea oricărui proces industrial.

Editura:

Biotehdesign

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2013

Pagini citite:

182

Pagine descifrate:

1639

Numărul descărcărilor:

1

Mărimea cărții:

6 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină
Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Scrie propia opinie