Autori -> Maria Duca M. D.


Listă cărți
Antreprenoriat şi Inovare. Proiect TEMPUS, Format: pdf
Biochimie. Lucrări de laborator, Format: pdf
Bioinformatica. Cursuri de instruire continuă, Format: pdf
Biologie moleculară. Cursuri de instruire continuă, Format: pdf
Center of Molecular Biology, Format: pdf
Cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi evaluarea tezelor de licenţă şi masterat. Ghid metodic., Format: pdf
Crearea echipei inovatoare. Proiect TEMPUS, Format: pdf
Filosofia și perspectiva umană, Format: pdf
Filosofia și perspectiva umană. Ediția IV, Format: pdf
Fiziologia plantelor. Lucrări de laborator, Format: pdf
Instruire continuă, Format: pdf
International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, Format: pdf
Marketing-ul tehnologiilor inovaționale. Proiect TEMPUS, Format: pdf
Planul de afaceri. Proiect TEMPUS, Format: pdf
Programe analitice. Biologie moleculară. Ciclul I, Format: pdf
Programe analitice. Biologie moleculară. Ciclul II, Format: pdf
Programe analitice. Biologie. Ciclul I, Format: pdf
Programe analitice. Biologie. Ciclul II, Format: pdf
Programe analitice. Chimie. Ciclul II, Format: pdf
Programe analitice. Ecologie. Ciclul I, Format: pdf
Programe analitice. Filosofie. Ciclul I, Format: pdf
Programe analitice. Fizica. Ciclul II, Format: pdf
Programe analitice. Geografie. Ciclul I, Format: pdf
Programe analitice. Globalizare: Istorie, Politici, Culturi europene. Ciclul II, Format: pdf
Programe analitice. Informatica aplicată. Ciclul II, Format: pdf
Programe analitice. Limba și literatura română, limba engleză. Ciclul I, Format: pdf
Programe analitice. Matematică și informatică. Ciclul II, Format: pdf
Programe analitice. Matematică. Ciclul I, Format: pdf
Programe analitice. Modulul psihopedagogic. , Format: pdf
Programe analitice. Securitate națională. Ciclul II, Format: pdf
Programe analitice. Științe ale mediului. Ciclul II, Format: pdf
Proteomica. Cursuri de instruire continuă, Format: pdf
Transgeneza la animale. Suport de curs., Format: pdf
University of Academy of Sciences of Moldova, Format: pdf
Viitorul ne aparține. Conferința Științifică a studenților și masteranzilor. Ediția III, Format: pdf
Xth International Congress of Geneticists and Breeders. ABSTRACT BOOK, Format: pdf
Detalii
Maria Duca M. D.36 cărți