Biblioteca UnAȘM

Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor ”Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători” . Teze. 2015

pdf Rating Star Citește Online

Sunt prezentate tezele lucrărilor la Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor ”Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători” care a avut loc la 10 martie 2015.

Detalii
2015

Conferința Științifică Internațională a Studenților şi Masteranzilor ”Viitorul ne aparține”. Ediția V. Teze.

pdf Rating Star Citește Online

Sunt prezentate tezele lucrărilor la Conferința Științifică Internațională a Studenților şi Masteranzilor ”Viitorul ne aparține”. Ediția V.

Detalii
2015

UDaCoT - Principii de căutare și utilizare a informatiilor din bazele de date bioinformatice

pdf Rating Star Citește Online

Publicaţia este elaborată în cadrul proiectului independent pentru tineri cercetători 11.819.09.15A “UDaCoT - instrument de colectare a datelor biologice elaborat în cadrul UnAŞM”, finanţat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Laboratorului de Bioinformatică, Centrul universitar Biologie Moleculară, Universit...

Detalii
2012

Bioinformatica. Cursuri de instruire continuă

pdf Rating Star Citește Online

Cursul de instruire continuă la Bioinformatică reprezintă un suport metodologic de bază în cunoaşterea tehnicilor informaţionale de prelucrare şi integrare a datelor.

Detalii
2011
Shadow

Bine ați venit în Biblioteca UnAȘM!

Biblioteca Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei activează din anul 2008 şi însumează un fond valoros de carte din diferite domenii (biologie, ecologie, geografie, chimie, fizică, matematică, filosofie etc.) destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
Biblioteca virtuală a Universității AȘM, lansată recent, include variantele digitalizate ale publicaţiilor universitare: monografii, suporturi de curs, indicaţii metodice, culegeri de probleme şi exerciţii, compendii, materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale. Totodată, cei interesați pot accesa linkuri utile ale bibliotecilor și publicațiilor de impact din țară și de peste hotare.
Realizată într-un design atractiv, Biblioteca electronică a UnAȘM facilitează accesul la carte și informație al studenţilor într-o formă interactivă, modernă şi eficientă.

Cele mai descărcate cărți

Cele mai populare cărți